γ*/Z (hadronic) : Sphericity

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Main Pythia 6 vs 8 P12-RadFrag P12-MpiCR P12-PDFs AUET2B-PDFs IBK-PDFsLO IBK-PDFsNLO Perugia History P11-All P10-All CTEQ6 vs LO* P12 vs LHC tunes P12 vs TeV tunes P12 vs Old tunes

ee @ 206 GeV

ALEPH 2004

Plot of S in 206 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[ALEPH] reference
[steer]

ee @ 200 GeV

ALEPH 2004

Plot of S in 200 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[ALEPH] reference
[steer]

ee @ 197 GeV

OPAL 2004

Plot of S in 197 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[OPAL] reference
[steer]

ee @ 189 GeV

ALEPH 2004

Plot of S in 189 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[ALEPH] reference
[steer]

ee @ 133 GeV

ALEPH 2004

Plot of S in 133 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[ALEPH] reference
[steer]

OPAL 2004

Plot of S in 133 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[OPAL] reference
[steer]

ee @ 91 GeV

ALEPH 1996 charged

Plot of S in 91 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[ALEPH] reference
[steer]

ALEPH 2004

Plot of S in 91 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[ALEPH] reference
[steer]

DELPHI 1996

Plot of S in 91 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[DELPHI] reference
[steer]

OPAL 2004

Plot of S in 91 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[OPAL] reference
[steer]