γ*/Z (hadronic) : Sphericity

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Main Sherpa vs Herwig++ Sherpa vs Pythia 8 Sherpa vs Vincia

ee @ 206 GeV

ALEPH 2004

Plot of S in 206 GeV ee collisions

ee @ 200 GeV

ALEPH 2004

Plot of S in 200 GeV ee collisions

ee @ 197 GeV

OPAL 2004

Plot of S in 197 GeV ee collisions

ee @ 189 GeV

ALEPH 2004

Plot of S in 189 GeV ee collisions

ee @ 133 GeV

ALEPH 2004

Plot of S in 133 GeV ee collisions

OPAL 2004

Plot of S in 133 GeV ee collisions

ee @ 91 GeV

ALEPH 1996 charged

Plot of S in 91 GeV ee collisions

ALEPH 2004

Plot of S in 91 GeV ee collisions

DELPHI 1996

Plot of S in 91 GeV ee collisions

OPAL 2004

Plot of S in 91 GeV ee collisions