γ*/Z (hadronic) : Thrust Major

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Matched/Merged MCs Herwig Pythia 8 Pythia 6 Sherpa Custom
Subgroup:

ee @ 206 GeV

ALEPH 2004

Plot of Tmajor in 206 GeV ee collisions
details
Download image as: .pdf .eps .png .script.tgz #
ALEPH experiment: data | article paper

ee @ 200 GeV

ALEPH 2004

Plot of Tmajor in 200 GeV ee collisions
details
Download image as: .pdf .eps .png .script.tgz #
ALEPH experiment: data | article paper

ee @ 197 GeV

OPAL 2004

Plot of Tmajor in 197 GeV ee collisions
details
Download image as: .pdf .eps .png .script.tgz #
OPAL experiment: data | article paper

ee @ 189 GeV

ALEPH 2004

Plot of Tmajor in 189 GeV ee collisions
details
Download image as: .pdf .eps .png .script.tgz #
ALEPH experiment: data | article paper

ee @ 133 GeV

ALEPH 2004

Plot of Tmajor in 133 GeV ee collisions
details
Download image as: .pdf .eps .png .script.tgz #
ALEPH experiment: data | article paper

OPAL 2004

Plot of Tmajor in 133 GeV ee collisions
details
Download image as: .pdf .eps .png .script.tgz #
OPAL experiment: data | article paper

ee @ 91 GeV

ALEPH 2004

Plot of Tmajor in 91 GeV ee collisions
details
Download image as: .pdf .eps .png .script.tgz #
ALEPH experiment: data | article paper

DELPHI 1996

Plot of Tmajor in 91 GeV ee collisions
details
Download image as: .pdf .eps .png .script.tgz #
DELPHI experiment: data | article paper

OPAL 2004

Plot of Tmajor in 91 GeV ee collisions
details
Download image as: .pdf .eps .png .script.tgz #
OPAL experiment: data | article paper