γ*/Z (hadronic) : Thrust Major

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Main Vincia vs Pythia 8 Vincia vs Herwig Vincia vs Sherpa

ee @ 206 GeV

ALEPH 2004

Plot of Tmajor in 206 GeV ee collisions

ee @ 200 GeV

ALEPH 2004

Plot of Tmajor in 200 GeV ee collisions

ee @ 197 GeV

OPAL 2004

Plot of Tmajor in 197 GeV ee collisions

ee @ 189 GeV

ALEPH 2004

Plot of Tmajor in 189 GeV ee collisions

ee @ 133 GeV

ALEPH 2004

Plot of Tmajor in 133 GeV ee collisions

OPAL 2004

Plot of Tmajor in 133 GeV ee collisions

ee @ 91 GeV

ALEPH 2004

Plot of Tmajor in 91 GeV ee collisions

DELPHI 1996

Plot of Tmajor in 91 GeV ee collisions

OPAL 2004

Plot of Tmajor in 91 GeV ee collisions