γ*/Z (hadronic) : Event-Shape Moments : Moments of T Major

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Alpgen vs GPMCs Alpgen vs Pythia 6

ee @ 197 GeV

ee @ 133 GeV

ee @ 91 GeV