γ*/Z (hadronic) : Thrust Minor

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Alpgen vs GPMCs Alpgen vs Pythia 6

ee @ 206 GeV

ee @ 200 GeV

ee @ 197 GeV

ee @ 189 GeV

ee @ 133 GeV

ee @ 91 GeV

ALEPH 1996 charged

Plot of Tminor in 91 GeV ee collisions