γ*/Z (hadronic) : Thrust Minor

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Main Pythia 6 vs 8 P12-RadFrag P12-MpiCR P12-PDFs AUET2B-PDFs IBK-PDFsLO IBK-PDFsNLO Perugia History P11-All P10-All CTEQ6 vs LO* P12 vs LHC tunes P12 vs TeV tunes P12 vs Old tunes

ee @ 206 GeV

ALEPH 2004

Plot of Tminor in 206 GeV ee collisions

ee @ 200 GeV

ALEPH 2004

Plot of Tminor in 200 GeV ee collisions

ee @ 197 GeV

OPAL 2004

Plot of Tminor in 197 GeV ee collisions

ee @ 189 GeV

ALEPH 2004

Plot of Tminor in 189 GeV ee collisions

ee @ 133 GeV

ALEPH 2004

Plot of Tminor in 133 GeV ee collisions

OPAL 2004

Plot of Tminor in 133 GeV ee collisions

ee @ 91 GeV

ALEPH 1996 charged

Plot of Tminor in 91 GeV ee collisions

ALEPH 2004

Plot of Tminor in 91 GeV ee collisions

DELPHI 1996

Plot of Tminor in 91 GeV ee collisions

OPAL 2004

Plot of Tminor in 91 GeV ee collisions