γ*/Z (hadronic) : Jet resolution : y23

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Min-Bias Generators Diffractive Generators

ee @ 206 GeV

ee @ 200 GeV

ee @ 197 GeV

ee @ 189 GeV

ee @ 133 GeV

ee @ 91 GeV

ALEPH 1996 charged

Plot of Y3 in 91 GeV ee collisions