γ*/Z (hadronic) : Jet resolution : y34

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Epos vs Pythia Epos LHC vs Pythia 8

ee @ 206 GeV

ALEPH 2004

Plot of Y4 in 206 GeV ee collisions

ee @ 189 GeV

ALEPH 2004

Plot of Y4 in 189 GeV ee collisions

ee @ 133 GeV

ALEPH 2004

Plot of Y4 in 133 GeV ee collisions

ee @ 91 GeV

ALEPH 2004

Plot of Y4 in 91 GeV ee collisions