γ*/Z (hadronic) : B(Max)

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Tunes v4 Tunes v3 Tunes v2 Herwig++ vs Herwig7 Herwig++ vs Pythia Herwig++ vs Sherpa

ee @ 206 GeV

ee @ 200 GeV

ee @ 197 GeV

ee @ 189 GeV

ee @ 133 GeV

ee @ 91 GeV