γ*/Z (hadronic) : B(Max)

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Main LHC Tunes ATLAS PDFs CMS PDFs Pythia 8 vs 6 Pythia 8 vs Herwig Pythia 8 vs Sherpa Rad Variations CR Variations No CR Diffraction LEP Variations Tevatron

ee @ 206 GeV

ALEPH 2004

Plot of broadjmax in 206 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[ALEPH] reference
[steer]

ee @ 200 GeV

ALEPH 2004

Plot of broadjmax in 200 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[ALEPH] reference
[steer]

ee @ 197 GeV

OPAL 2004

Plot of broadjmax in 197 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[OPAL] reference
[steer]

ee @ 189 GeV

ALEPH 2004

Plot of broadjmax in 189 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[ALEPH] reference
[steer]

ee @ 133 GeV

ALEPH 2004

Plot of broadjmax in 133 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[ALEPH] reference
[steer]

OPAL 2004

Plot of broadjmax in 133 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[OPAL] reference
[steer]

ee @ 91 GeV

ALEPH 2004

Plot of broadjmax in 91 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[ALEPH] reference
[steer]

DELPHI 1996

Plot of broadjmax in 91 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[DELPHI] reference
[steer]

OPAL 2004

Plot of broadjmax in 91 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[OPAL] reference
[steer]