γ*/Z (hadronic) : B(Min)

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Epos vs Pythia Epos LHC vs Pythia 8

ee @ 197 GeV

OPAL 2004

Plot of broadjmin in 197 GeV ee collisions

ee @ 133 GeV

OPAL 2004

Plot of broadjmin in 133 GeV ee collisions

ee @ 91 GeV

DELPHI 1996

Plot of broadjmin in 91 GeV ee collisions

OPAL 2004

Plot of broadjmin in 91 GeV ee collisions