γ*/Z (hadronic) : Identified Particles : (Rqp-Rq) / (Rqp+Rq)

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Epos vs Pythia Epos LHC vs Pythia 8

ee @ 91 GeV

SLD 2004

Plot of dq in 91 GeV ee collisions