γ*/Z (hadronic) : Identified Particles : K multiplicity

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Matched/Merged MCs Herwig Pythia 8 Pythia 6 Sherpa Custom
Subgroup:

ee @ 91 GeV

DELPHI 1996 K+-

Plot of nK in 91 GeV ee collisions
details
Download image as: .pdf .eps .png .script.tgz #
DELPHI experiment: data | article paper

DELPHI 1996 K0

Plot of nK in 91 GeV ee collisions
details
Download image as: .pdf .eps .png .script.tgz #
DELPHI experiment: data | article paper

SLD 2004 (b-events) K+-

Plot of nK in 91 GeV ee collisions
details
Download image as: .pdf .eps .png .script.tgz #
SLD experiment: data | article paper

SLD 2004 (c-events) K+-

Plot of nK in 91 GeV ee collisions
details
Download image as: .pdf .eps .png .script.tgz #
SLD experiment: data | article paper

SLD 2004 K+-

Plot of nK in 91 GeV ee collisions
details
Download image as: .pdf .eps .png .script.tgz #
SLD experiment: data | article paper

SLD 2004 (u,d,s-events) K+-

Plot of nK in 91 GeV ee collisions
details
Download image as: .pdf .eps .png .script.tgz #
SLD experiment: data | article paper