γ*/Z (hadronic) : Charged Particles : Multiplicity Distribution

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Main Pythia 6 vs 8 P12-RadFrag P12-MpiCR P12-PDFs AUET2B-PDFs IBK-PDFsLO IBK-PDFsNLO Perugia History P11-All P10-All CTEQ6 vs LO* P12 vs LHC tunes P12 vs TeV tunes P12 vs Old tunes

ee @ 91 GeV

ALEPH 1996

Plot of nch in 91 GeV ee collisions

DELPHI 1991

Plot of nch in 91 GeV ee collisions

DELPHI 1996

Plot of nch in 91 GeV ee collisions

ee @ 44 GeV

TASSO 1989

Plot of nch in 44 GeV ee collisions

ee @ 35 GeV

TASSO 1989

Plot of nch in 35 GeV ee collisions

ee @ 29 GeV

HRS 1986

Plot of nch in 29 GeV ee collisions

ee @ 22 GeV

TASSO 1989

Plot of nch in 22 GeV ee collisions

ee @ 14 GeV

TASSO 1989

Plot of nch in 14 GeV ee collisions