γ*/Z (hadronic) : Identified Particles : p multiplicity

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Main Sherpa vs Herwig++ Sherpa vs Pythia 8 Sherpa vs Vincia

ee @ 91 GeV

DELPHI 1996

Plot of np in 91 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[DELPHI] reference
[steer]

SLD 2004

Plot of np in 91 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[SLD] reference
[steer]

SLD 2004 (b-events)

Plot of np in 91 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[SLD] reference
[steer]

SLD 2004 (c-events)

Plot of np in 91 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[SLD] reference
[steer]

SLD 2004 (u,d,s-events)

Plot of np in 91 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[SLD] reference
[steer]