γ*/Z (hadronic) : Jet rates : Four-jet fraction

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Alpgen vs GPMCs Alpgen vs Pythia 6

ee @ 206 GeV

ALEPH 2004

Plot of rate-4jet in 206 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[ALEPH] reference
[steer]

ee @ 200 GeV

ALEPH 2004

Plot of rate-4jet in 200 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[ALEPH] reference
[steer]

ee @ 189 GeV

ALEPH 2004

Plot of rate-4jet in 189 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[ALEPH] reference
[steer]

ee @ 133 GeV

ALEPH 2004

Plot of rate-4jet in 133 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[ALEPH] reference
[steer]

ee @ 91 GeV

ALEPH 2004

Plot of rate-4jet in 91 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[ALEPH] reference
[steer]

delphi-Durham

Plot of rate-4jet in 91 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[DELPHI] reference
[steer]

delphi-Jade

Plot of rate-4jet in 91 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[DELPHI] reference
[steer]