γ*/Z (hadronic) : Identified Particles : N(q→p)+N(q̄→p̄)

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Alpgen vs GPMCs Alpgen vs Pythia 6

ee @ 91 GeV

SLD 2004

Plot of rqp in 91 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[SLD] reference
[steer]