γ*/Z (hadronic) : Event-Shape Moments : Moments of 1-T

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Main Vincia vs Pythia 8 Vincia vs Herwig Vincia vs Sherpa

ee @ 197 GeV

OPAL 2004

Plot of tau-mom in 197 GeV ee collisions

ee @ 133 GeV

OPAL 2004

Plot of tau-mom in 133 GeV ee collisions

ee @ 91 GeV

OPAL 2004

Plot of tau-mom in 91 GeV ee collisions