γ*/Z (hadronic) : Charged Particles : xp (momentum fraction)

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Main Herwig7 vs Pythia Herwig7 vs Sherpa

ee @ 206 GeV

ee @ 200 GeV

ee @ 189 GeV

ee @ 133 GeV

ee @ 91 GeV

SLD 2004 (u,d,s-events)

Plot of x in 91 GeV ee collisions