γ*/Z (hadronic) : Charged Particles : xp (momentum fraction)

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Main Pythia 6 vs 8 P12-RadFrag P12-MpiCR P12-PDFs AUET2B-PDFs IBK-PDFsLO IBK-PDFsNLO Perugia History P11-All P10-All CTEQ6 vs LO* P12 vs LHC tunes P12 vs TeV tunes P12 vs Old tunes

ee @ 206 GeV

ee @ 200 GeV

ee @ 189 GeV

ee @ 133 GeV

ee @ 91 GeV

ALEPH 1996 charged

Plot of x in 91 GeV ee collisions

OPAL All events

Plot of x in 91 GeV ee collisions

OPAL b events

Plot of x in 91 GeV ee collisions

OPAL c events

Plot of x in 91 GeV ee collisions

OPAL u,d,s events

Plot of x in 91 GeV ee collisions

SLD 2004 (b-events)

Plot of x in 91 GeV ee collisions

SLD 2004 (c-events)

Plot of x in 91 GeV ee collisions

SLD 2004 (charged)

Plot of x in 91 GeV ee collisions

SLD 2004 (u,d,s-events)

Plot of x in 91 GeV ee collisions