γ*/Z (hadronic) : Charged Particles : xE (energy fraction)

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Phojet vs Pythia CD

ee @ 206 GeV

ALEPH 2004

Plot of xE in 206 GeV ee collisions

ee @ 200 GeV

ALEPH 2004

Plot of xE in 200 GeV ee collisions

ee @ 189 GeV

ALEPH 2004

Plot of xE in 189 GeV ee collisions

ee @ 133 GeV

ALEPH 2004

Plot of xE in 133 GeV ee collisions