γ*/Z (hadronic) : Identified Particles : K*(892) spectrum

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Main Sherpa vs Herwig++ Sherpa vs Pythia 8 Sherpa vs Vincia

ee @ 91 GeV

ALEPH 1996 K*+-

Plot of xKst in 91 GeV ee collisions

ALEPH 1996 K*0

Plot of xKst in 91 GeV ee collisions

OPAL 1993 K*+-

Plot of xKst in 91 GeV ee collisions