γ*/Z (hadronic) : Identified Particles : Λ0 spectrum

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Alpgen vs GPMCs Alpgen vs Pythia 6

ee @ 91 GeV

ALEPH 1996

Plot of xLambda0 in 91 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[ALEPH] reference
[steer]