γ*/Z (hadronic) : Identified Particles : Σ(1385) spectrum

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Epos vs Pythia Epos LHC vs Pythia 8

ee @ 91 GeV

ALEPH 1996 Σ+-

Plot of xSigma1385 in 91 GeV ee collisions

DELPHI 1996 Σ*+

Plot of xSigma1385 in 91 GeV ee collisions