γ*/Z (hadronic) : Charged Particles : Ln(xp)

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Phojet vs Pythia CD

ee @ 206 GeV

ee @ 200 GeV

ee @ 189 GeV

ee @ 133 GeV

ee @ 91 GeV

ALEPH 1996 charged

Plot of xln in 91 GeV ee collisions

OPAL All events

Plot of xln in 91 GeV ee collisions

OPAL u,d,s events

Plot of xln in 91 GeV ee collisions