γ*/Z (hadronic) : Charged Particles : Ln(xp)

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Main LHC Tunes ATLAS PDFs CMS PDFs Pythia 8 vs 6 Pythia 8 vs Herwig Pythia 8 vs Sherpa Rad Variations CR Variations No CR Diffraction LEP Variations Tevatron

ee @ 206 GeV

ALEPH 2004

Plot of xln in 206 GeV ee collisions

ee @ 200 GeV

ALEPH 2004

Plot of xln in 200 GeV ee collisions

ee @ 189 GeV

ALEPH 2004

Plot of xln in 189 GeV ee collisions

ee @ 133 GeV

ALEPH 2004

Plot of xln in 133 GeV ee collisions

ee @ 91 GeV

ALEPH 1996 charged

Plot of xln in 91 GeV ee collisions

DELPHI 1996

Plot of xln in 91 GeV ee collisions

OPAL All events

Plot of xln in 91 GeV ee collisions

OPAL b events

Plot of xln in 91 GeV ee collisions

OPAL c events

Plot of xln in 91 GeV ee collisions

OPAL u,d,s events

Plot of xln in 91 GeV ee collisions