γ*/Z (hadronic) : Identified Particles : p spectrum

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Min-Bias Generators Diffractive Generators

ee @ 91 GeV

SLD 2004 (b-events)

Plot of xp in 91 GeV ee collisions

SLD 2004 (c-events)

Plot of xp in 91 GeV ee collisions

SLD 2004 (u,d,s-events)

Plot of xp in 91 GeV ee collisions